Tai nghe Airpod 2 Hổ Vằn – Chip Louda 1562M

580,000

Tai Nghe bao gồm:
2 Tai Nghe (Chất lượng cao nhất một: một, nhưng KHÔNG phải 100% gốc)
1 Hộp sạc Tai Nghe
1 Cáp sạc USB Tai Nghe
1 chỉ dẫn tiêu dùng Tai Nghe

0908668229